Juridisk information

 • Firmanamn och adress- SFSA Holding KB (LP), Box 29002, SE-100 52 Stockholm, Sverige
 • VD/CEO- Mr. Per M. Olsson
 • Företagets säte - Stockholm, Sverige
 • Registreringsmyndighet- Bolagsverket, https://www.bolagsverket.se/
 • Momsnummer (VAT)- SE 969711270501
  VIES (VAT Information Exchange System): Kontroll av momsregistreringsnummer: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sv
 • Registreringsnr- 969711-2705
 • Bankförbindelse- SEB AB, 106 40 Stockholm, Sverige
 • IBAN- SE7250000000052731014229
 • Swift-Code (BIC)-ESSESESS
 • OBS:
  1.) - Vänligen, blanda Ej ihop vårt företagsnamn (SFSA Holding KB) med två helt andra företag som SFSA Holding KB inte på något vis har någon koppling till:
  a) Det ena är baserat i Landvetter, Sverige, och har ett liknande namn (SFS Holding AB).
  Detta företag (SFS Holding AB) driver sin verksamhet i en helt annan bransch, nämligen frakt. Vårt företag (SFSA Holding KB) har alltså INTE något som helst gemensamt med detta företag (SFS Holding AB)
  b) Det andra är baserat i Tyresö, Sverige, som har ett liknande namn (SFA Holding AB).
  Detta företag (SFA Holding AB) driver sin verksamhet i en helt annan bransch, nämligen i entreprenadbranschen. Vårt företag (SFSA Holding KB) har alltså INTE något som helst gemensamt med detta företag (SFA Holding AB)
  2.)
  - SFSA Holding KB bedriver inte någon "Reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare" eller "Icke reguljär lufttransport av passagerare"
 • Om ett holdingbolag: -Ett holdingbolag är normalt ett företag som äger aktier i andra företag.
  Trots sitt namn äger SFSA Holding dock inte aktier i andra företag.
  Vårt företag är främst ett konsultföretag inom flygindustrin.
  SFSA Holding KB består av tre (3) olika delar inom flygindustrin vilket är den främsta anledningen till vårt namninnehav.
Mobirise

Ansvar för innehåll
SFSA Holding KB (LP)/SFSA Flight Support tar inget ansvar för direkta eller indirekta sakskador, personskador eller produktskador som uppstår på grund av du har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång till denna webbplats, eller på grund av att du har förlitat dig på eller agerat utifrån informationen på denna webbplats. Denna begränsning gäller även skada eller virus som kan påverka din datorutrustning eller annan egendom till följd av besök på eller användning av denna webbplats.

SFSA Holding KB (LP)/SFSA Flight Support förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst ändra, justera, ersätta eller ta bort delar av detta innehåll, och kan begränsa åtkomsten till, eller avbryta distributionen på, denna webbplats.

Ansvar för länkar inklusive/samt ADs
Länkar/ADs till andra webbplatser tillhandahålls endast som en tjänst till användarna. SFSA Holding KB (LP)/SFSA Flight Support har inget ansvar för, och ingen kontroll över, dessa webbplatsers innehåll eller funktion och är inte ansvarigt för eventuella skador som uppstår på grund av sådant innehåll eller funktionen på dessa webbplatser.

NOTERA: SFSA Flight Support har blivit genomgången och godkänd av LFV AB avseende dels länkningar till deras AIP-information vid aro.lfv.se och dels flygplatsinformation inhämtat från denna tjänst för användning på respektive flygplats i vår service. 

Mobirise
Mobirise

Upphovsrätt
SFSA Holding KB (LP)/SFSA Flight Support har upphovsrätten/äganderätten till all information på ovan nämnda medier, såvida inget annat anges. Immaterialrättsligt skyddad egendom får inte distribueras, ändras eller vidarebefordras utan SFSA Holding KB (LP)/SFSA Flight Support föregående, skriftliga godkännande. Samtliga förfrågningar gällande detta skickas till en början till oss via vår kontaktsida här>>

Ovanstående gäller text-, foto-, ljud- och videomaterial samt annat material skyddat av immaterialrätt.

Adress

SFSA Holding KB (LP)
Box 29002
SE-100 52 Stockholm, Sverige

Kontakt

Email:
Vänligen, använd kontaktformuläret på vår "Kontakta Oss" sida Klicka här...