Villkor för användning av
  SFSA Flight Support

     Dessa kundvillkor gäller från och med den 1 Maj 2018

     Se även Allmänna upplysningar och råd beträffande
     registrering av kund/luftrumsanvändare hos
     SFSA Holding KB /SFSA Flight Support


                                                                          Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679,
                                                                           i kraft i hela EU och ersatte personuppgiftslagen (PUL).
                                                                          Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet
                                                                          kränks när deras personuppgifter behandlas.
                                                                          Med GDPR förstärktes rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur
                                                                          företag som SFSA Holding KB/SFSA Flight Support behandlar personuppgifter.
                                                                          Utifrån denna förändring har vi uppdaterat våra användarvillkor och vår integritetspolicy.

                                                                          Här beskriver vi därför hur och varför vi sparar dina uppgifter.
                                                                          Något vi till exempel gör när du väljer att exempelvis prenumerera på ett nyhetsbrev,
                                                                          registrera dig som kund/luftrumsanvändare i vårt kundregister, skicka e-post eller
                                                                          väljer att få information från oss när du gör din slutliga färdplanering.

                                                                          Du kan även ladda ner våra villkor genom att klicka här (Adobe Acrobat PDF)

Dessa kund/luftrumsanvändar-villkor gäller mellan SFSA Holding KB/SFSA Flight Support och den som blivit beviljad att registrera sig som kund/luftrumsanvändare hos SFSA Holding KB/SFSA Flight Support.
Detta avtal kan och kommer att överlåtas till SFSA Flight Support, även om detta avtal kvarstår hos moderbolaget SFSA Holding KB, och information kommer ej att meddelas personligen men kommer att presenteras i denna avtalstext när så skett. Dessa villkor är hela avtalet mellan dig och oss om din tillgång till och användning av vår webbplats och SFSA Flight Support Services.

De rättigheter och rättsmedel som anges i dessa Villkor är kumulativa och utan att det påverkar eventuella andra upplupna rättigheter och rättsmedel, oavsett om de är avtalade, lagar eller på annat sätt.
Om något av dessa villkor är eller blir olagligt eller otillåtet enligt gällande lag, anses den del som är olaglig eller otillåtbar anses vara borttagen från dessa villkor.

De återstående villkoren förblir i full effekt. Om vi inte insisterar på att du utför några av dina skyldigheter enligt dessa villkor eller om vi inte verkställer våra rättigheter gentemot dig eller om vi försenar det, betyder det inte att vi har avstått från våra rättigheter gentemot dig och kommer inte betyda att du inte behöver följa dessa skyldigheter.

Om vi avstår från en standard av dig, gör vi det bara skriftligen, och det betyder inte att vi automatiskt avstår från någon senare standard av dig.
Spara enligt vad som anges i ersättningen ska inget i denna överenskommelse skapa någon rättighet för någon tredje part i enlighet med lagen om kontrakt av tredje man (1999).
Dessa villkor och ditt förhållande med oss är föremål för och ska tolkas i enlighet med svensk lag.
Sveriges och EU: s domstolar ska ha exklusiv behörighet i en tvist som kan uppstå under eller i samband med dessa villkor 

SSFSA Flight Support är SFSA Holding KB/SFSA Flight Support’s system förmedling av text, bild, video, ljud och data via Internet samt för marknadsföring och beställning av varor och tjänster.

I detta ingår information om flygplatserna i Sverige, flygmeteorologi, och annan liknande information som är fastställt av följande; LFV AB, Transportstyrelsen-Luftfart, SMHI, ICAO, IATA, EASA, EU, FAA, Eurocontrol, Met Office-UK, AVINOR, FINAVIA, Naviair-DK, Isavia, Deutsche Flugsicherung GmbH, SIA (SERVICE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE)-France, AUSTRO Control, ENAV (Italy), ATC the Netherlands, NATS UK, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)-USA, Flygklubbars internetsidor med officiellt publicerade uppgifter om kontaktpersoner, flygfältsdata, etc.

SFSA Holding KB/SFSA Flight Support tar inget som helst ansvar för innehållet i för oss externa officiella uppgifter publicerade från ovan angivna organisationer/företag.
Felaktigheter i informationen från tredje part och eventuella skador till följd av dessa alltid avseende ansvar och ersättningsanspråk skall ställas till dessa tredje partens informationsgivare. Se även punkt 8.1 här nedan.

1. Användarnamn med lösenord ger Kunden/luftrumsanvändaren åtkomst till eventuella kundförmåner.
2. Kunden/luftrumsanvändaren väljer själv ett unikt användarnamn med lösenord.
3. Användarnamn får Ej väcka anstöt.
4. SFSA Holding KB/SFSA Flight Support kan neka anslutning om det föreligger att sökande inte uppfyller gällande krav för anslutning.

När du bokar flyg, hyrbil eller hotellrum genom dessa AD's ligger denna process helt utanför vår kontroll.

SFSA Holding KB (LP) / SFSA Flight Support ansvarar inte för innehållet eller funktionaliteten på dessa webbplatser och ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av sådant innehåll eller funktionalitet på de webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av SFSA Holding KB (LP) / SFSA Flight support.
Personuppgifter omfattar all information som direkt eller indirekt kan hänvisas till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
En personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som behandlar personuppgifter och som bestämmer varför och hur sådana uppgifter ska behandlas.

Ansvaret ligger helt och hållet på följande affiliate-bolag som vi samarbetar med tillhandahåller alla AD's på vår webbplats angående personuppgifter.
- Affiliateföretagens position enligt GDPR är som databehandlare
- Annonsörens ansvar enligt GDPR är som personuppgiftsansvarig
Affiliateföretagen är databehandlare av personuppgifter som tillhandahålls av oss via deras webbplatser.
Annonsörerna är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som tillhandahålls dem av oss via undersidor till dessa företag och som publiceras och underhålls av dem eller dess dotterbolag om inte annat anges när sådan data samlas in, eller personuppgifter som vi ombeds att tillhandahålla dem med i andra situationer om inte annat anges.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår integritetspolicy inklusive tredjepartsreklamföretag som visar annonser när du besöker vår webbplats. Dessa företag kan använda information (inte inklusive ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig. För att göra detta kan våra annonspartners placera en cookie (en liten textfil) på din dator; eller samla in enhets-id:n eller annan enhetsdata och länka dig olika enheter till samma anonyma användarprofil med hjälp av hashade (avidentifierade) användarinloggnings-ID. Läs vår integritetspolicy för detaljerad information och för instruktioner om hur du inaktiverar tredjepartsannonsering.

Här följer samarbetande affiliate företag:
1.) CJ Affiliate by Conversant/Conversant Europe Ltd.  | Bothestraße 13 | 81675 München | Germany.

2.) AWIN AB/AWIN AG | Eichhornstraße 3 | 10785 | Berlin | Deutschland/Germany

3.) Booking.com B.V  | Herengracht 597 | 1017 CE Amsterdam | Netherlands
Postadress: Postbus 1639 | 1000 BP Amsterdam | Netherlands

4.) Tradedoubler AB | Birger Jarlsgatan 57 A | 113 56 Stockholm | Sweden

5.) Performance Horizon Group Limited (Partnerize). |                
8 th Floor, West One, Forth Banks, Newcastle upon Tyne NE1 3PA | United Kingdom

6.) Rakuten Marketing Ltd. | 71 queen Victoria street 7th Floor Queen Victoria Street | London EC4V 4AY | United Kingdom

7.) Affiliate Future | John Carpenter House | 7 Carmelite Street | London, EC4Y 0BS | United Kingdom

8.) Webgains Ltd | Third Floor | 21 Farringdon Road | London, EC1M 3HA | United Kingdom

4.1
Som registrerad kund/luftrumsanvändare innebär det att Kunden/luftrumsanvändaren får del av kundförmånerna Svenskaflygplatser.com/SFSA Holding KB inklusive bland annat:
- tillgång till flygplatsinformation (databank), befintlig gratis briefing-service från externa utgivare/producenter, mm
- tillgång till i framtida påbörjade olika konferenser, diskussioner och andra interaktiva tjänster (Konferenser mm),
- tillgång till en för alla Kunder/luftrumsanvändare speciellt utformad kundsida, och
- Kundbrev med information om Svenskaflygplatser.com/SFSA Holding KB och särskilda erbjudanden baserade
på anmälda tjänsteområden och önskemål.

Ansvaret avseende AD's gällande personuppgifter ligger helt och hållet på de affiliateföretag vi samarbetar med som tillhandahåller samtliga AD's på vår website .

4.2
SFSA Holding KB har rätt att av tekniska eller driftmässiga skäl tillfälligt stänga av Kunden/luftrumsanvändaren från Svenskaflygplatser.com/SFSA Holding KB om tekniska eller rättsliga omständigheter eller säkerhetsskäl gör detta nödvändigt.

4.3
Kunden/luftrumsanvändaren är ansvarig för allt material som denne sänder in till SFSA Holding KB/SFSA Flight Support, såväl text, bilder, video, ljud och data samt länkar till andra hemsidor inom eller utanför SFSA Holding KB/SFSA Flight Support.
Kunden/luftrumsanvändaren förbinder sig att i öppna diskussioner (News mm) på SFSA Holding KB/SFSA Flight Support, inte marknadsföra egna eller andras varor eller tjänster, följa vad som stadgas i lag samt SFSA Holding KB/SFSA Flight Support’s säkerhets- och etikregler.
(se Allmänna upplysningar och råd).

4.4
Innehåller material som kunden/luftrumsanvändaren ansvarar för uppgifter som kan strida mot lag, uppmanar till brott, kan vara kränkande för enskild person, eller kan skada SFSA:s verksamhet, så äger SFSA rätt att avlägsna och/eller inte vidarebefordra materialet.

4.5
Kunden/luftrumsanvändaren ansvarar för användningen av sitt användarnamn med lösenord.
Dessa får endast användas av Kunden/luftrumsanvändaren och skall förvaras på ett betryggande sätt att obehörig person inte kan tänkas ta del av dem. Kunden/luftrumsanvändaren skall snarast meddela Svenskaflygplatser.com/SFSA Holding KB kundtjänst om lösenordet är förlorat eller röjt eller om misstanke finns att någon obehörig person fått reda på det
(se Allmänna upplysningar och råd)..

5.1 SFSA Holding KB lagrar och behandlar automatisk databehandling uppgifter om kundregistreringen samt Kundens/luftrumsanvändarens användning av SFSA Flight Support och dess kundförmåner.
Kunden/luftrumsanvändaren ger sitt samtycke till sådan databehandling och att SFSA får lämna ut uppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster och erbjudanden som Kunden/luftrumsanvändaren beställt eller anmält sitt intresse för enligt 15 § och/eller 16 § Personuppgiftslagen och sedermera GDPR.

5.2 SFSA Holding KB får (enligt 10 § Personuppgiftslagen) lämna ut Kundens/luftrumsanvändarens namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller annan uppgift, om Kunden/luftrumsanvändaren inte har anmält att dessa skall skyddas. Sådan anmälan skall ske med e-post till SFSA Holding KB/SFSA Flight Support kundtjänst (se Allmänna upplysningar och råd). SFSA Holding och SFSA Flight Support bekräftar anmälan (enligt 23 § samt 24 § Personuppgiftslagen och sedermera GDPR.) till den e-postadress som Kunden/luftrumsanvändaren senast har uppgivit.
Har Kunden/luftrumsanvändaren anmält att uppgifterna inte får användas för direktreklam, får uppgifterna inte säljas för sådant ändamål.

5.3 SFSA Holding KB behandlar personnummer/organisationsnummer eller annat samordningsnummer
enligt följande (22 § Personuppgiftslagen och sedermera GDPR - Se nedan):
Motiven är följande:
Vikten av en säker identifiering av giltigt flygcertifikat, tillståndsbevis eller annat liknande.
Ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla möjlighet för användaren att kunna utnyttja framtida luftfartstjänster endast avsedda för piloter, flight dispatchers, flygoperatörer och tillhandahållen från någon av de följande organisationerna:
- LFV (Luftfartsverket), Transportstyrelsen-Luftfart, SMHI, Eurocontrol, EASA, EU, ICAO, IATA, FAA och andra liknande flygorganisationer och luftfartsmyndigheter.  

6.2
Härmed ger du SFSA Holding KB (969711-2705) fullmakt/kommission att representera dig som kundmedlem/luftrumsanvändare i vårt företag SFSA Holding KB inkl. våra tjänster SFSA Flight Support-Svenskaflygplatser.com gällande följande
:
1. att tillvarata kundmedlemmars/luftrumsanvändares intressen i flygpolitiska, ekonomiska, operativa och tekniska frågor och att kontinuerligt förmedla information om dessa,
2. att övervaka initiativ och åtgärder från nationella och internationella myndigheter och organisationer och verka för att de hanteras för kundernas/luftrumsanvändarnas bästa,
3. att i möjligaste mån försöka förhindra militär eller statlig/kommunal subventionerad flygverksamhet att konkurrera på den kommersiella flygmarknaden under andra förhållanden,
4. att ständigt främja den fortsatta utvecklingen av kvaliteten på kundmedlem//luftrumsanvändares flygverksamhet,
5. att utgöra en remissinstans,
6. att sprida flygverksamhetens betydelse för samhället och näringslivet
7. agera vid möten och/eller förhandlingar för våra luftrumsanvändare avseende alla typer av avgifter/avgifter (inklusive flygtrafikledningsavgifter), regler, tillstånd, luftrum, etc. (Enligt EU-KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2150/2005 av den 23 december 2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet (FUA-förordningen) ) med:
a). flygplatsägare som Swedavia AB,

b). alla regionala, kommunala och privata flygplatser i Sverige,

c.) "ATM" från som Luftfartsverket-LFV AB (Sverige), Aviation Capacity Resources AB-ACR, Skyguide S.A., etc.

d.) Transportstyrelsen-Luftfart

e.) LFV AB

f.) Trafikverket (the Swedish Transport Administration)

g.) European Union Aviation Safety Agency (EASA)

h.) International Civil Aviation Organization (ICAO)

i.) andra civila luftfartsmyndigheter inom EU, Norge och Schweiz

6.2
Avgifter för flygledning

Air Traffic Control (ATC) Avgifter tas ut på flygplan för att täcka de flygtrafiktjänster som tillhandahålls av
Flygtrafiktjänstleverantörer (ANSP) över en del av luftrummet, i allmänhet sammanfaller med nationella gränser.
I närvaro av orättvis praxis:
- SFSA Holding KB samordnar insatser bland kundmedlemsflygbolag/flygplansägare/operatörer/luftrumsanvändare för att hitta lösningar och främja en effektiv dialog med ANSP (ATM) inklusive så kallade Remote TWR-tjänster oavsett operatör av denna specifika tjänst som LFV AB, Aviation Capacity Resources AB-ACR, Eurocontrol, Skyguide S.A., NAVIAIR, NUAC, borealis ALLIANCE, etc.
SFSA Holding KB samordnar insatserna bland våra kundmedlemsflygbolag/flygplansägare/operatörer/luftrumsanvändare för att hitta lösningar och främja en effektiv dialog med ANSP.
Behörighet att representera dig som kundmedlem/luftrumsanvändare vid möten och/eller förhandling av avgifter, regler, tillstånd etc. med flygplatsägare som Swedavia AB samt representanter eller ägare av kommunala och privata flygplatser i Sverige. 

7.1
SFSA Holding KB/SFSA Flight Support eller Kunden/luftrumsanvändaren har rätt att säga upp kundregistreringen till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot någon väsentlig bestämmelse i kundvillkoren.

7.2
SFSA Holding KB/SFSA Flight Support har rätt att helt eller delvis begränsa kundförmåner för Kunden/luftrumsanvändaren eller säga upp kundregistreringen till omedelbart upphörande om Kunden/luftrumsanvändaren uppsåtligen, vid upprepade tillfällen eller på ett flagrant sätt bryter mot lag eller säkerhets- och etikregler för SFSA Holding KB/SFSA Flight Support

7.3
Kundregistreringen upphör utan särskild uppsägning om SFSA upphör med SFSA Holding KB/SFSA Flight Support oavsett skälet här för eller förlorar rätten till eller förhindras att använda SFSA Holding KB/SFSA Flight Support systemet eller någon stödfunktion som är av betydelse för underhållet eller driften.

Kundregistreringen gäller från och med den dag då SFSA Holding KB/SFSA Flight Support godkänt Kundens/luftrumsanvändarens ansökan och tills vidare.
Kunden/luftrumsanvändaren kan när som helst säga upp sin kundregistrering till utgången av den kalendermånad som följer efter den månad som uppsägningen sker
 (se Allmänna upplysningar och råd).

9.1 Då innehållet i de sidor och information är publicerade från tredje part kan SFSA Holding KB/SFSA Flight Support inte under någon punkt och/eller omständighet ansvara för eller ersätta direkt skada för Kunden/luftrumsanvändaren då vi alltid hänvisar till gällande Notam och publicerad info från denne tredje part. Felaktigheter i informationen från tredje part och eventuella skador till följd av dessa alltid avseende ansvar och ersättningsanspråk skall ställas till dessa tredje partens informationsgivare.

DU MEDGER ATT om du förvärvar eller samtycker till användning av en tredjepartsprodukt från webbplatsen, kan du bli tvungen att ingå ett bindande avtal direkt med leverantören av den tredjepartsprodukten som reglerar din användning av den tredjepartsprodukt; följaktligen kommer vi inte att vara part i avtalet mellan dig och leverantören med avseende på den tredjepartsprodukten.
Leverantören av varje tredjepartsprodukt är ensam ansvarig för tredjepartsprodukten, innehåll, tillgänglighet, lämplighet, kvalitet och servicenivåer och eventuella garantier i den utsträckning sådana garantier inte har åsidosatts, och eventuella anspråk som du eller någon annan part kan ha relaterat till den tredje partens produkt.
SFSA Flight Support ansvarar endast för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på SFSA Flight Support-produkter och enligt vad som anges i dessa villkor. Leverantören av någon tredjepartsprodukt är ensamt ansvarig för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på den tredje partens produkt, enligt vad som anges i dessa villkor eller leverantörsavtalet, i förekommande fall.

SFSA Holding KB/SFSA Flight Support förmedlar ingen annan information än det som kommer från tredje part.
Om du förvärvar eller godkänner användningen av en tredje parts produkt från webbplatsen kan du vara skyldig att ingå ett bindande avtal direkt med leverantören av den tredje partens produkt din användning av den tredje partens produkt. Följaktligen kommer vi inte att vara part i avtalet mellan dig och Leverantören med avseende på den tredje partens produkt. Leverantören av varje tredje parts produkt är ensam ansvarig för den tredje partens produkt, dess innehåll, tillgänglighet, lämplighet, kvalitet och servicenivåer och eventuella garantier i den mån sådana garantier har inte avkunnats, och eventuella påståenden som du eller någon annan part kan ha i samband med den tredje partens produkt. SFSA Flight Support ansvarar för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster endast med avseende på SFSA Flight Support Products och som anges i dessa Villkor. Leverantören av någon tredje parts produkt är ensam ansvarig för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende den tredje partens produkt, enligt vad som anges i dessa villkor eller leverantörsavtalet, beroende på vad som är fallet
Noteringar, restriktioner, och råd kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande.
Försök därför ej utföra någon flygoperation vare sig i det nationella eller det internationella luftrummet utan att först ha erhållit och förstått en fullständig pre-flight briefing.

9.2
SFSA Holding KB/SFSA Flight Support ansvarar inte heller för eller ersätter skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som om försvårar Kundens/luftrumsanvändarens utnyttjande av sina kundförmåner. SFSA Holding KB/SFSA Flight Support ansvarar inte heller för eller ersätter skada beroende på förlust av eller fel i material som Kunden/luftrumsanvändaren sparar inom SFSA Holding KB/SFSA Flight Support eller förorsakad av att obehörig person skaffat sig tillgång till, förändrar eller förstör sådant material.

9.3
SFSA Holding KB ansvarar inte för eller ersätter skada beroende av omständighet utanför kontroll av SFSA Holding KB eller underleverantör till SFSA Holding KB, eller som SFSA Holding KB inte rimligen kunnat förväntas räkna med eller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

9.4
Kunden/luftrumsanvändarens ansvarar för och skall ersätta skada som SFSA Holding KB/SFSA Flight Support förorsakas genom att Kunden/luftrumsanvändarens brutit mot sina åtaganden enligt dessa kundvillkor eller SFSA:s säkerhets- och etikregler. Kunden/luftrumsanvändarens skall sålunda hålla SFSA Holding KB skadeslös för krav från tredje man samt ersätta
SFSA Holding KBs kostnader. 

SFSA Holding KB har rätt att utan samtycke av Kunden/luftrumsanvändarens helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa kundvillkor på annat bolag.

Vi kan ändra dessa villkor från tid till annan under följande omständigheter:
• Ändringar i relevanta lagar och lagarkrav
och
• Att reflektera den ändrade naturen hos SFSA Flight Support Services.
Om vi ändrar dessa villkor ger vi dig minst en månads skriftligt meddelande på vår webbsite om eventuella ändringar av dessa villkor innan de träder i kraft.

Din fortsatta användning av SFSA Flight Support-tjänsterna efter sådana ändringar kommer att utgöra acceptans av ändringarna.

Om du inte godkänner ändringarna måste du med omedelbar verkan avbryta din prenumeration på SFSA Flight Support-tjänsterna. 

Det är viktigt att vi vet vilken adress som gäller för din kundregistrering.
Meddela därför snarast ny eller ändrad adress.
Det går givetvis bra att använda postens adressändringskort eller än bättre skicka e-post till SFSA Flight Support kundtjänst samt givetvis logga in på ditt eget konto för ändring. 

Om Du bryter mot dessa regler kan Du - förutom avstängning från SFSA Holding KB/SFSA Flight Support utan förvarning - bli skadeståndsskyldig och ställd till ansvar.

Dessa säkerhets- och etikregler gäller för Kunder/luftrumsanvändare hos SFSA Holding KB/SFSA Flight Support och andra användare av SFSA Holding KB/SFSA Flight Support.
Reglerna gäller även i tillämpliga delar för SFSA Holding KB/SFSA Flight Support annonsörer och leverantörer.

Reglerna gäller oavsett hur du får tillgång till SFSA Holding KB/SFSA Flight Support dvs. oavsett om det sker via bredband, WiFi, fast förbindelse eller på annat sätt.

Information som du lägger upp på meddelanden eller inlägg i konferenser, News och liknande, skall följa lag, sedvanlig moral och den allmänna etiken som råder på Internet (Netiquetten).

Du får därför:
- inte uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott,
- inte göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning,
- inte sprida pornografiska bilder på barn, grovt pornografiska bilder eller bilder som skildrar grovt våld, tvång eller råhet,
- inte göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande,
- inte göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet.

Andras upphovsrätt skall respekteras
Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda datorprogram, text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till och om det inte klart framgår att de är fria att använda.
Använd ej heller någon annans namn eller fotografi/bild utan tillstånd från denne.

Vem är ansvarig för SFSA och kundregistreringen?
Ansvarig för SFSA Flight Support är SFSA Holding KB.
Ditt avtal om kund/luftrumsanvändar-registrering på SFSA Flight Support genomförs med
huvudföretaget och ägaren SFSA Holding KB.

SFSA Flight Support kundtjänst
Du kan kontakta SFSA Flight Support kundtjänst
per e-post via e-postformulär beträffande:

- förfrågan om kund/luftrumsanvändar-registrering,
- förfrågan om tillvalstjänster, eller
- förlorad, röjd eller misstänkt röjt lösenord,

SFSA Flight Support kundtjänst är
SFSA Holding KB
SFSA Flight Support
Box 29002
SE-100 52 Stockholm, SWEDEN

E-post till SFSA Flight Support kundtjänst skickas via ett formulär som nås från följande länk
Kontakta oss >>>

SFSA Holding KB med dess underliggande tjänst SFSA Flight Support, org. nr 969711–2705, med adress Box 29002, 100 52 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde
Vårt företag SFSA Holding KBs (org.nr. 969711–2705) personuppgiftsbiträde är Space2u.com (org.nr. 556598–8705) och detta företag ansvarar och hanterar därmed till fullo genom avtal vår databas.
SFSA Holding KB (org.nr. 969711–2705) äger inga utskrivna uppgifter ifrån denna databas. 

Denna sekretesspolicy gäller personuppgifter om dig som vi samlar in, använder och på annat sätt behandlar ditt förhållande till oss som kund/luftrumsanvändaren eller potentiell kund/luftrumsanvändaren, inklusive när du planerar ditt flyg med oss.

Ytterligare villkor och villkor eller policyer kan gälla om du väljer att ta ytterligare tjänster från oss.  


Last updated: May 25, 2020
© SFSA Holding KB (LP)

Adress

SFSA Holding KB (LP)
Box 29002
SE-100 52 Stockholm, Sverige

Kontakt

Email:
Vänligen, använd kontaktformuläret på vår "Kontakta Oss" sida Klicka här...