UA-22327246-1
free css templatesIntegritetspolicy

För oss på SFSA Holding KB /SFSA Flight Support är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.


Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR),  
(EU) 2016/679, i kraft i EU och ersatte den Svenska personuppgiftslagen (PUL).I Norge gäller "personopplysningsloven" som hanteras av Datatilsynet som du hittar på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no  
Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga
integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.  
Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur
företag som SFSA Holding KB/SFSA Flight Support behandlar personuppgifter.
Inför den förändringen uppdaterar vi våra användarvillkor och vår integritetspolicy.

Här beskriver vi därför hur och varför vi sparar dina uppgifter.
Något vi till exempel gör när du väljer att exempelvis prenumerera på ett nyhetsbrev, registrera dig som kund
i vårt kundregister,skicka e-post eller väljer att få information från oss när du gör din färdplanering. 

Tillsammans med din registrering i v rt Crewinfo registrerar vi datum när du blev registrerad, ditt förnamn, efternamn, kön och födelsedatum, ditt hemland och pilot licence number.
Allts , Förnamn, efternamn, pilotlicensnummer och annan identifierande information.

Dina kontaktuppgifter och personliga konto eller registreringsuppgifter.
Dina kontaktuppgifter kan innehålla din adress, telefonnummer (mobiltelefon och/eller hemtelefon) och e-postadress. När du skapar ett personligt konto eller registrerar dig för en tjänst kan vi också registrera dina inloggningsuppgifter och annan information som du fyller i på ditt personliga konto eller registreringsformulär. För affärsresenärer samlar vi också information om ditt företag, t.ex. företagsnamn och företagets adressuppgifter.

När du bokar eller bokar ett flyg, biluthyrning eller hotellrum genom dessa AD's är den här processen helt utanför vår kontroll.
SFSA Holding KB (Ks) / SFSA Flight Support ansvarar inte för innehållet eller funktionaliteten hos dessa webbplatser och ansvarar inte för de skador som orsakas av sådant innehåll eller funktionalitet av dessa webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av SFSA Holding KB (Ks) / SFSA Flight Support.).

Ansvaret ligger helt och hållet på de affiliateföretag vi samarbetar med som tillhandahåller samtliga AD's på vår website avseende personuppgifter.
De är Personuppgiftsansvariga för personuppgifter som tillhandahålls av oss via deras webbplatser.
De är Personuppgiftsansvariga för personuppgifter som tillhandahålls från oss via underliggande webbplatser av dessa företag och som publiceras och underhålls av dem eller dess dotterbolag såvida inte annars anges när sådana uppgifter samlas in eller personuppgifter som vi uppmanas att ge dem i andra situationer om inte annat anges.

Genom att använda vår hemsida samtycker du till vår Integritetspolicy inklusive tredjepartsannonsföretag som hanterar annonserna när du besöker vår hemsida. Dessa företag får använda information (förutom ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att ge annonser om varor och tjänster av intresse för dig. För att göra detta kan våra annonseringspartners placera en cookie (en liten textfil) på din dator; eller samla enhetens ID eller annan enhetens data och länka dig till olika enheter under samma anonyma användarprofil med "hashed" (de-identified) användarnamn id.
Samarbetande affiliateföretag är följande:
1.) CJ Affiliate by Conversant/Conversant Europe Ltd.  | Bothestraße 13 | 81675 München | Germany.

2.) AWIN AB/AWIN AG | Eichhornstraße 3 | 10785 | Berlin | Deutschland/Germany

3.) Booking.com B.V  | Herengracht 597 | 1017 CE Amsterdam | Nederländerna/Netherlands
Postadress: Postbus 1639 | 1000 BP Amsterdam | Netherlands

4.) Tradedoubler AB | Birger Jarlsgatan 57 A | 113 56 Stockholm | Sweden

5.) Performance Horizon Group Limited. |                
8 th Floor, West One, Forth Banks, Newcastle upon Tyne NE1 3PA | United Kingdom

6.) Rakuten Marketing LLC. | 215 Park Avenue South, 9th Floor | New York, New York 10003 | USA

7.) Affiliate Future | John Carpenter House | 7 Carmelite Street | London, EC4Y 0BS | United Kingdom

8.) Webgains Ltd | Third Floor | 21 Farringdon Road | London, EC1M 3HA | United Kingdom


Denna sekretesspolicy gäller personuppgifter om dig som vi samlar in, använder och på annat sätt behandlar ditt förhållande till oss som kund eller potentiell kund, inklusive när du planerar ditt flyg med oss som registrerad pilot, flight dispatcher, flygplansägare, flygplansoperatör. 


Ytterligare villkor och villkor eller policyer kan gälla om du väljer att ta ytterligare tjänster från oss.

Vi är mycket noga med att skydda den personliga information du ger oss. Du kan läsa mer om hur vi gör det i vår säkerhetspolicy på webbplatsen.

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet.
Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. SFSA Holding KB/SFSA Flight Support har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder, genom vår leverantör och databasansvarig Space2u.com (org.nr. 556598-8705), som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

SFSA Holding KB/SFSA Flight Support behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig till vårt CrewInfo, anmäler dig till vår ev. prenumerationstjänst för nyhetsbrev eller i övrigt söker kontakt med oss. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för enstaka marknadsföringsändamål.

Vi kan till exempel registrera datum när du blev registrerad, ditt förnamn, efternamn, kön och födelsedatum, ditt hemland och pilot licence number.

Dina kontaktuppgifter och personliga konto eller registreringsuppgifter.
Dina kontaktuppgifter kan innehålla din adress, telefonnummer (mobiltelefon och/eller hemtelefon) och e-postadress. När du skapar ett personligt konto eller registrerar dig för en tjänst kan vi också registrera dina inloggningsuppgifter och annan information som du fyller i på ditt personliga konto eller registreringsformulär. För affärsresenärer samlar vi också information om ditt företag, t.ex. företagsnamn och företagets adressuppgifter.

Ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla möjlighet för användaren att kunna utnyttja framtida luftfartstjänster tillhandahållen från någon av de följande organsiationerna:
- Luftfartsverket, Transportstyrelsen-Luftfart, SMHI, Eurocontrol, EASA, EU, ICAO, IATA, FAA och andra liknande flygorganisationer och luftfartsmyndigheter.

Personuppgifterna du anger här används även vid behov för kontroll av giltiga flygcertifikat, tillstånd och annat liknande för att du som pilot, flygplansägare, flygoperatör, flight dispatcher, flygbolagsägare, flygplatsinnehavare, etc, skall kunna utnyttja de tjänster som tillhandahålls enbart till dig som pilot eller verksam inom de övriga grenarna som angivits här ovan och ej är officiella allmänna uppgifter.

Dina kontaktuppgifter används också som fullmakt att vid behov företräda dig som kund vid möte och/eller förhandlingar om avgifter, regler, tillstånd mm med flygplatsägare såsom Swedavia AB samt företrädare alt. ägare till kommunala och privata flygplatser i Sverige.

Enbart när det gäller pressinformation och viktiga uppdateringar.

När du bokar eller bokar ett flyg, biluthyrning eller hotellrum genom våra AD's, är denna process helt utanför vår kontroll.
SFSA Holding KB (Ks) / SFSA Flight Support ansvarar inte för innehållet eller funktionaliteten hos dessa webbplatser och ansvarar inte för de skador som orsakas av sådant innehåll eller funktionalitet av dessa webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av SFSA Holding KB (Ks) / SFSA Flight Support.).

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SFSA Holding KB/SFSA Flight Support.
Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till FSA Holding KB/SFSA Flight Support (för kontaktuppgifter, se nedan).
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till SFSA Holding KB/SFSA Flight Support och skriftligen begära ändring eller radering.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.
Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvätts-lagstiftningen, men också från konsumenträtts-lagstiftningen.
Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen. 

Så länge som du har ett konto så sparas dina uppgifter i websidans databas.

För att kunna informera om din kundrelation hos SFSA Holding KB/SFSA Flight Support behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i fem år efter att kundförhållandet upphört. Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande Bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år.
Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna tas bort. 

Vi sparar dock aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vårt företag SFSA Holding KB's (org.nr. 969711-2705) personuppgiftsbiträde är Space2u.com (org.nr. 556598-8705) och detta företag ansvarar och hanterar därmed till fullo genom avtal vår databas. 
SFSA Holding KB (org.nr. 969711-2705) äger inga utskrivna uppgifter ifrån denna databas.

Vi kan till exempel registrera datum när du blev registrerad, ditt förnamn, efternamn, kön och födelsedatum, ditt hemland och pilot licence number.

Personuppgifterna du anger här delar vi vid behov med luftfartsmyndigheterna för kontroll av giltiga flygcertifikat, tillstånd och annat liknande.
Men vi varken säljer, handlar, eller på annat sätt överför denna personligt identifierbara information (Det vi beskrivit här ovan) till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Rätt att få tillgång till din egen data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
Kopian är gratis att begära.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Du kan dock enklast redigera dem själv på sidan genom inloggning på CrewInfo.
Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du kan själv radera dina personuppgifter i hemsidan genom att logga in på CrewInfo

SFSA Holding KB med sin underliggende tjeneste SFSA Flight Support, org. 969711-2705, med adresse Box 29002, 100 52 Stockholm, er personuppgiftsansvarig for selskapets behandling av personopplysninger, bortsett fra hva du finner under fanen "AD's från externa företag såsom flygbolag, biluthyrningsföretag, hotell och flygbussar som presenteras på vår hemsida?" ovenfor.

Vårt företag SFSA Holding KB's (org.nr. 969711-2705) personuppgiftsbiträde är Space2u.com (org.nr. 556598-8705) och detta företag ansvarar och hanterar därmed till fullo genom avtal vår databas.
SFSA Holding KB (org.nr. 969711-2705) äger inga utskrivna uppgifter ifrån denna databas.


Last updated: May 2018
© SFSA Holding KB (Ks)

Adresse

SFSA Holding KB (Ks)
Box 29002
SE-100 52 Stockholm, Sverige

Kontakt

E-post:
Vennligst bruk skjemaet på vår "Kontakt oss" side Klicka här...