Juridisk informasjon

  • Handelsnavn og postadresse- SFSA Holding KB (Ks), Box 29002, SE-100 52 Stockholm, Sverige
  • VD/CEO- Per M. Olsson
  • Selskapets hovedkontor - Stockholm, Sverige
  • Registreringsmyndighet- Bolagsverket, https://www.bolagsverket.se
  • Momsnummer (EU-VAT) (Lignende MVA-nummer)- SE 969711270501
  • Organisasjonsnummer (SE):- 969711-2705
  • Bank- SEB AB, 106 40 Stockholm, Sverige
  • IBAN- SE7250000000052731014229
  • Swift-Code (BIC)-ESSESESS
Mobirise

Ansvarsfraskrivelse
Nettstedet leveres «som det er». SFSA Holding KB (Ks)/SFSA Flight Support tar alle rimelige steg for å holde informasjonen på nettstedet korrekt og oppdatert, og for å opprettholde en rask og pålitelig tjeneste. SFSA Holding KB (Ks)/SFSA Flight Support kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet eller andre nettsteder som er lenket til disse. SFSA Holding KB (Ks)/SFSA Flight Support kan heller ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av informasjon som ligger på dette nettstedet, eller på et nettsted som er lenket til disse. Denne begrensningen gjelder også for skade eller virus som kan påvirke ditt datautstyr eller annen eiendom som et resultat av å besøke eller bruke dette nettstedet

SFSA Holding KB (Ks)/SFSA Flight Support forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å endre, justere, erstatte eller slette deler av dette innholdet når som helst, og kan begrense tilgangen til eller avbryte distribusjonen på dette nettstedet.

Lenker til andre nettsteder
Lenker til andre nettsteder er kun gitt som en tjeneste for brukere. Nettstedet vårt kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder. SFSA Holding KB (Ks)/SFSA Flight Support fraskriver seg alt ansvar for innhold, annonser eller produkter som er tilgjengelige på slike nettsteder. Med mindre noe annet er spesifisert, stiller SFSA Holding KB (Ks)/SFSA Flight Support seg ikke bak produkter og/eller tjenester som tilbys på slike nettsteder.

Mobirise
Mobirise

Opphavsrett
Alt materiale, innhold og data som legges ut på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, artikler, fotografier, priser osv., i tillegg til nettstedets design og kildekode, er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere nettstedets innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra SFSA Holding KB (Ks)/SFSA Flight Support. Alle forespørsler om dette vil bli sendt til oss først via vår kontaktside her>>

Ovenstående gjelder for tekst, foto, lyd- og videomateriale og annet materiale som er beskyttet av immaterielle rettigheter.

Adresse

SFSA Holding KB (Ks)
Box 29002
SE-100 52 Stockholm, Sverige

Kontakt

E-post:
Vennligst bruk skjemaet på vår "Kontakt oss" side Klicka här...