Luleå/Kallax
ESPA

IN&UT-passpunkt/Entry&Exit-points(VFR)
Innehavare/Owner
Viktig/Important info
Telefon/Phone
Öppet/Operat.hrs
Bränsle/Fuel
Oljetyp/Oiltypes

AD category for fire fighting

Customs and immigration
Biluthyrning/Car rental
Logi/Hotel
Restauranger/Restaurants
Taxi
Flygbuss/Airportbus
Länkar/Links
Swedish Airports Home
Ladda ner/Download AIP AD 2 ESPA

 

OBS! NOTE!
Konsultera NOTAM för senaste information

Consult NOTAMs for Latest Information

NOTAM?   NOTAM?  
  Klicka här >>>     Click here >>>  
   
Noteringar, restriktioner, och råd kan komma att Notices, restrictions, and advisories may change at
ändras när som helst utan föregående meddelande. any time and without notice.
Försök ej utföra någon flygoperation vare sig i det Do not attempt any operation whether in the National
nationella eller det internationella luftrummet utan att or in the International Airspace System without first

först ha erhållit och förstått en fullständig pre-flight

obtaining and understanding a thorough pre-flight

briefing. briefing.

Läge/Location
653236N 0220725E
2,5 NM/4,5 KM S Luleå
Var 8° E 2010
/+0,1 increasing

Längd/Length
RWY 14/32   3345 M/5473 FT

Declared distances:
RWY 14:
CWY
900 X 150 M

RESA
60 X 45 M

TORA
3345 M

TODA
4245 M

ASDA
3405 M

LDA
3345 M

RWY 32:
CWY
900 X 150 M

RESA
60 X 45 M

TORA
3345 M

TODA
3545 M

ASDA
3405 M

LDA
3345 M

INTERMEDIATE DISTANCES
TORA/TODA

RWY 14:
TWY A2, 2645 M
TWY A3, 2255 M

RWY 32:
TWY A6, 2880 M
TWY A5, 2330 M

Bredd/Width
RWY 14/32:    45 M/131,2 FT

TWY
Width        23 M
Surface     ASPH PCN 36
Strength    F/B/X/T

Höjd/Elev
AD ELEV:

57 FT/17 M ö h

ELEV and ALT in ft MSL:
611 FT

HGT in ft above AD ELEV:
(554)

Transition altitude TA
5000 MSL

Thr - elev
RWY 14: 68 FT

RWY 32: 21 FT

TDZ:
RWY 14: 63 FT
RWY 32: 29 FT

Thr-coordinates
THR 14: N 65º33'17.43 E 022º05'50.32
THR 32: N 65º31'58.05 E 022º08'47.03

FÄLTYTA / SURFACE
RWY 14/32  Asfalt/Asphalt
PCN 60
F/B/X/T

SNÖRÖJNING/SNOWCLEARANCE
JA/YES

BELYSNING / LIGHTS
14/32:

14/32: PAPI
PAPI and LIH can be dimmed

Electronic Flashing Approach System (EFAS)
lights to RWY 14 (790 M to 360 M before THR),
available in connection with civil approach lights.

14/32:
APCH Cat 1
THR
RWY edge
RWY END
 
 
 

32:
APCH Cat 1
TRID-lights
TFC

14:
APCH Barette CL
PAPI
THR
RWY edge
RWY end

TWY
OBST

MILITARY EQUIPMENT
Arresting nets RWY 14/32

Arresting nets raised outside ATS ordinary
hours.
Marker boards on both sides of ends and
600 M before ends of RWY 14/32

HINDER / OBSTACLE
-

ATS Airspace Classification
TMA/CTR: Class C
Ref ENR 1.4
ES98

Type of traffic permitted (IFR/VFR)
IFR/VFR
Max RWY ref code: 4D

T/O and LDG limitations
PPR OUTSIDE TWR HRS

PPR FOR AIRCRAFT REQ RWY REF CODE 4E

ATS unit call sign

Kallax tower
Kallax CTRL
Sundsvall CTRL

Language(s)´
Swedish/English

Radio Frekv./Radio Freq

KALLAX TWR:
128.200 MHz

KALLAX CTRL:
125.450 MHz
130.800 MHz

MET:
122.600 MHz

 
 


Nav.Frekv.Freq
NDB:

377 OL 

VOR/DME:
115.1 SLU 

ILS/DME RWY 32:
109.90 SPA 

ILS RWY 14: 
110.30 PA

top

 
 

IN- OCH UTPASSERINGSPUNKTER (VFR)/
ENTRY AND EXIT POINTS (VFR)
Name Frequency, Radial and distance Koordinater/Coordinates
VALLEN
MULON
D 115.1 SLU, R 227, 6 NM
D 115.1 SLU, R 0
46, 6 NM
N 65°28'9''  E 021°56'5''
N 65°35'8''  E 022°1
8'8''
 

 

Luftfartyg skall följa de föreskrifter som anges i
ENR 1 para 1.2.5. Därutöver gäller följande:


Normala in- och utpasserings-punkter
a) MULON
b) VALLEN
Se aven ESPA-6-1 .

Normala flygvagar
NIL

Anm Då R46 ar upprattat får flygning ej
ske öster om linjen Sandöns västra spets -
Lulnäsets strand, såvida ATS ej gett särskilt tillstånd härtill.


Vantlagen
a) NORD
b) SYD

Se även ESPA-6-1 .
Avbrott i radioförbindelse
Se ESPA-6-1.

Aircraft shall adhere to the procedures stipulated in
ENR 1 para 1.2.5. and the following:


Normal entry and exit points
a) MULON
b) VALLEN
See also ESPA-6-1 .

Normal routes
NIL

Note. When R46 is established and if not permitted by
ATS, flights must not be carried out east of the line limited by
the western point of Sandon and the shore of Lulnaset.


Holding points
a) NORTH
b) SOUTH

See also ESPA-6-1 .
Communication failure
See ESPA-6-1.

 

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNEHAVARE / OWNER

Licensed Instr AD
MIL AD FM/Swedish Armed Forces
Norrbotten Wing
SE- 971 73 Luleå 
SWEDEN

 

CIVIL DRIFT/CIVIL OPERATOR
 
Swedavia AB
Luleå Airport 
Flygstationsvägen 4 
SE - 972 54 LULEÅ 
SWEDEN

 

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKTIG INFORMATION
 • PPR:
  Ej under ordinarie öppethållningstid.
 • Spec.regulations: 
  1) 
  Endast TWY A,B,C,D,E och CIV platta 
  tillgänglig för tyngre civila flygplan 
  2) 
  TWY U endast för milit. flygplan 
  3) 
  Långtidsparkering lätta flygplan 
  Ramp 10 
  • Nära ES R 45
  • Vid radiobortfall:
   Luftfartyg som ej erhållit färdtillstånd bör landa utanför respektive CTR 
   och eventuellt inhämta färdtillstånd via telefon. 
   Om detta ej är möjligt, fortsätt VMC och ställ in transpondern på 
   7600 samt flyg på eller under 1000 ft GND via BENSBYN till 
   väntläge SVARTÖVIKEN eller MÖRÖN till väntläge HALSÖN och 
   ta plats KALLAX med vingtippningar därefter vänster alternativt 
   högervarv till aktuell bana.
  IMPORTANT INFORMATION
 • PPR: 
  Outside TWR hours
 • Spec.regulations:
  1) 
  Only TWY A,B,C,D,E and CIV apron 
  available for large civil aircraft 
  2) 
  TWY U for milit. a/c only 
  3)
  Long time parking light ACFT, 
  Ramp 10 
 • Near ES R 45
 • Communication failure:
  Aircraft outside CTR having recieved no clearance should land at 
  an aerodrome outside CTR and obtain clearance by telephone 
  for further flight to KALLAX aerodrome. 
  If this is not feasible, the aircraft may proceed in VMC to the aerodrome 
  downwind circuit at 1000 ft GND via BENSBYN holding point 
  SVARTÖVIKEN or MÖRÖN - holding point HALSÖN and take place 
  KALLAX with wingtips. 
  Left- or right hand traffic circuit to actual RWY
 • top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  TELEFON / PHONE
  TWR/ATS/F21 
   +46- (0)920 - 23 49 32 
   +46- (0)920 - 126 41 

   Fax  TWR 
   +46- (0)920 - 23 49 39 

   MET 
   +46- (0)920 - 23 42 75 

   MET AUTO:
   020 - 58 10 00

   Flygplatsservice/ 
   Airportservice
   +46- (0)920 - 24 49 50 

   Flygplatsen/Airport 
   +46- (0)10 - 109 48 00 
   Fax 
   +46- (0)10 - 109 49 06 
   E-mail 
   info@luleaairport.se
   IATA:     LLA 
   AFS:      ESPAZTZX 
   TELEX: - 
   AFTN: 
   SITA:

  Flygstationschef/ 
   Airport manager 
  Ann-Christin Viklund 
  +46- (0)10- 109 49 01
  annchristin.viklund@swedavia.se

  Flygplatschef/ 
  Airport manager/Flottiljchef/Garnisonschef F21
  Överste Fredrik Bergman
  +46- (0)920 - 23 41 00
  flygplatsledning@mil.se

  F 21
   +46- (0)920 - 23 40 00 vx 

  Barents Airlink
   +46- (0)920 - 22 74 74 

  SAS
   +46- (0)920 - 58 70 10

  Luleå-Boden  FK 
   +46- (0)920 - 125 23 
   +46- (0)70 - 558 79 12 
   Fax 
   +46- (0)920 - 151 47 
  lbfk@telia.com
  Luleå-Boden FK

  Avsluta färdplan/
  Close of flightplan:
  +46- (0)60 - 19 76 60

  TULL/CUSTOM:
  Vx/Switchboard:
  +46- (0)771 - 52 05 20
  Samband
  +46- (0)8 - 40 50 250
  +46- (0)920 - 22 73 70
  +46- (0)920 - 23 74 70

  Polis/Police:
  +46- (0)920 - 29 51 67
  Fax
  +46- (0)920 - 68 046
  Mobil/Cellular
  +46- (0)706 - 012 402

  AD Admin
  +46- (0)920 - 24 49 00 
   Fax 
  +46- (0)920 - 24 49 06

  Konferens/Conference/VIP
  +46- (0)920 - 24 49 00

  Kallax Cargo
  +46- (0)920 - 2
  3 78 10

  Nordic Aero, Handling Agent för Norwegian
  +46- (0)920 - 2
  0 04 80
  operations.lla(at)nordicaero.se

  top

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ÖPPETTIDER/
  OPERATIONAL HOURS

  ATS
  Ref AIP/SUP Notam
   

  TWR
   

  AIS/MET
  AIS Arlanda
  H24
  +46- (0)8 - 797 63 40

  AD Admin
  Mon - Fri 07 - 16 (06 - 15)

  Custom and immigration
  Mon - Fri 07 - 15 (06 - 14)

  Terminal
  -

  Bränsle/Fuel
  Mon - Fri  0440 - 2100 (0340 - 2000)
  Lör/Sat    0440 - 1600 (0340 - 1500)
  Sön/Sun   0700 - 2100 (0600 - 2000)

  Handling
  Mon - Sön/Sun  0500 - 2300 (0400 - 2200)

  Security
  Mon - Fri  0500 - 2300 (0600 - 2200)
  Lör/Sat    0500 - 1900 (0400 - 1800)
  Sön/Sun   0800 - 2300 (0700 - 2200)

  De-ice
  Mon - Fri  0500 - 2130 (0400 - 2030)
  Lör/Sat    0500 - 1530 (0400 - 1430)
  Sön/Sun   0700 - 2130 (0600 - 2030
  ) 

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  BRÄNSLE / FUEL
  SHELL Aviation

  AeroJet
  Avgas 100 LL
  Jet A1
   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  OLJETYP / OILTYPES

  ?

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  AD category for fire fighting

  Cat 7  

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Customs and immigration

  Cat B 

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  BILUTHYRNING / CAR RENTAL
  Avis
  020 - 788 200
  +46- (0)920 - 22 83 55

  Hertz
  020 - 211 211
  +46- (0)920 - 873 44

  Europcar
  020 - 78 11 80
  +46- (0)920 - 101 65


  +46- (0)920 - 25 95 16

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  LOGI / HOTEL


  Provobis/Scandic Luleå Stads Hotell 

  +46- (0)920 - 67 000

  Radisson SAS Hotel, Luleå >>>
  +46- (0)920 - 94 000 

  MAX Hotell 
  +46- (0)920 - 220 220 

  Hotell Aveny
  +46- (0)920- 22 18 20 

  Hotell Arctic 
  +46- (0)920 - 109 80 

  Hotell Amber
  +46- (0)920 - 10 200 

  Park Hotell 
  +46- (0)920 - 21 11 49

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  RESTAURANGER/RESTAURANTS

  Terminalbyggnaden/ 
  Terminal building -
  Kallax Airport 
  Rest. Biggles 
  +46- (0)920 - 685 36 

  Bryggeriet 
  +46- (0)920 - 608 10

  Pinpinella
  +46- (0)920 - 222 999 

  Cleo
  +46- (0)920 - 170 50 

  Stadspuben 
  +46- (0)920 - 132 62 

  Skafferiet, öl och pizza
  +46- (0)920 - 166 16 

  Margaretas Wärdshus
  kyrkbyn i Gammelstad 
  +46- (0)920 - 542 90 

  Ankaret
  +46- (0)920 - 222 477 

  Cooks Krog
  +46- (0)920 - 211 800 

  O'Learys 
  +46- (0)920 - 166 16 

  Övriga/Rest:
  Se under/see below
  LÄNKAR/LINKS
   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  TAXI

  Luleå Taxi 
  +46- (0)920 - 100 00 

  Flygtaxi (Taxi Norrbotten Service AB)
  +46- (0)920 - 23 23 44

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  FLYGBUSS/AIRPORTBUS

  Flygbussarna/Airport Coaches >>>
  Kallax flygplats - Luleå Centrum T/R: 
  Kallax airport - Luleå City T/R: 
  020 - 47 00 47 
  +46-(0)926 - 756 80 
  +46-(0)920 - 22 80 10
   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  LÄNKAR / LINKS
  Luleå Kommun >>>
  Luleå Näringsliv >>>
  Luleå Webcamera 1 >>> 
  Luleå Webcamera 2 >>> 
  Luleå Webcamera 3 >>>
   
  Norrbottens Turistråd
   
  Luleå/Gammelstad
   
  top

  Swedish Airports Home >>>
  Updated 2012-02-09
  All rights reserved © 1997 - 2013
  Svenskaflygplatser.com/SFSA<