Kiruna
ESNQ

IN&UT-passpunkt/Entry&Exit-points(VFR)
Innehavare/Owner
Viktig/Important info
Telefon/Phone
Öppet/Operat.hrs
Bränsle/FuelOljetyp/Oiltypes
AD category for fire fighting

Customs and immigration
Biluthyrning/Car rental
Logi/Hotel
Restauranger/Restaurants
Taxi
Flygbuss/Airportbus
Länkar/Links
Swedish Airports Home
Ladda ner/Download AIP AD 2 ESNQ

 

OBS! NOTE!
Konsultera NOTAM för senaste information

Consult NOTAMs for Latest Information

NOTAM?   NOTAM?  
  Klicka här >>>     Click here >>>  
   
Noteringar, restriktioner, och råd kan komma att Notices, restrictions, and advisories may change at
ändras när som helst utan föregående meddelande. any time and without notice.
Försök ej utföra någon flygoperation vare sig i det Do not attempt any operation whether in the National
nationella eller det internationella luftrummet utan att or in the International Airspace System without first

först ha erhållit och förstått en fullständig pre-flight

obtaining and understanding a thorough pre-flight

briefing. briefing.

Läge/Location
674917N  202008 E
3 NM/5,5KM ESE Kiruna stad
Var 6.5º E 2005/+0,1 increasing

Längd/Length
RWY 03/21   2502 M/8209 FT
Declared distances:
RWY 03: RWY 21:
TORA 
2502 M 

TODA 
3002 M 

ASDA 
2502 M 

LDA 
2502 M

TORA 
2502 M 

TODA 
2502 M 

ASDA 
2502 M 

LDA 
2502 M

Bredd/Width
RWY 03/21:   45 M/147,6 FT

TWY
Width        23 M
Surface     ASPH PCN 44
Strength    F/B/X/T

Höjd/Elev
AD ELEV:

1508 FT/460 M ö h

ELEV and ALT in ft MSL:
2187 FT

HGT in ft above AD ELEV:
(679)

Transition altitude TA
6000 MSL

Thr - elev
RWY 03: 1508 FT
RWY 21: 1432 FT
TDZ  21: 1441 FT

Thr-coordinates
THR 03: N 674845.54 E 0201913.10
THR 21: N 674952.75 E 0202111.59

FÄLTYTA / SURFACE
RWY 03/21 Asfalt/Asphalt
PCN: 44
Strength    F/B/X/T

SNÖRÖJNING/SNOWCLEARANCE
JA/YES

BELYSNING / LIGHTS
03/21

03/21: PAPI
LIH and PAPI can be dimmed

03:
APCH Cat 1
THR
RWY edge
RWY end

21:
APCH Cat 1
THR
RWY edge
RWY end

TWY
OBST T

MILITARY EQUIPMENT
NIL

HINDER / OBSTACLE
NIL

ATS Airspace Classification
TMA/CTR: Class C

TIA/TIZ: Class G
Ref ENR 1.4
ES98

Kiruna CTR/TIZ
GND - 3100 MSL

KIRUNA TMA
3100 MSL - FL 95

KIRUNA TIA
3100 MSL - 4500 MSL

ES R 79
GND - 300 MSL

ES R 51 A
GND - 14 000 MSL

ES R 51 B
GND - 14 000 MSL

ES R 01
GND - UNL

Type of traffic permitted (IFR/VFR)
IFR/VFR
Max RWY ref code: 4C

T/O and LDG limitations
LOW INTENSITY RWY LGT 03/21 U/S LIH AT 1 PER CENT AVBL.
09 JUN 2004 0000 - 27 SEP 2004 2359EST (ES/1/B0765/04)

APCH LGT SYSTEM INTESITY LOW U/S. LIH AT 1 PER CENT AVBL.
09 JUN 2004 0000 - 28 SEP 2004 2359EST (ES/1/B0766/04)

DUE RESURFACEING AD AVBL DRG FOLLOWING HRS ONLY
30 JUN-02 JUL 0345-0415, 1020-1125, 2030-2100
03 JUL 0615-0645, 1130-1240
04 JUL 1025-1140, 1410-1515
05 JUL-08AUG MON-FRI 0815-1150, SAT 1445-1545, SUN 1115-1220
JOINTS BTW NEW AND OLD SFC.
21 JUN 2004 0000 - 08 AUG 2004 2359 (ES/1/B0795/04)

APRONS AT HANGAR 2 AND 3 CLSD DUE WIP.
28 JUN 2004 1020 - 28 SEP 2004 2359EST (ES/1/B0974/04)

TWY Y AND B CLSD DUE WIP.
28 JUN 2004 1025 - 28 SEP 2004 2359EST (ES/1/B0975/04)

TWY LIGHTING SYSTEM U/S DUE WIP.
28 JUN 2004 1033 - 28 SEP 2004 2359EST (ES/1/B0976/04)

HOLDING BAYS AT THR03 AND 21 CLSD DUE TO WIP.
28 JUN 2004 1040 - 28 SEP 2004 2359EST (ES/1/B0977/04)

NIL

ATS unit call sign
Kiruna TOWER
Sundsvall CTRL

Language(s)
Swedish/English

Radio Frekv./Radio Freq
Kiruna TOWER
130.150 MHz

Stockholm CTRL:
131.050 MHz

 
 


Nav.Frekv.Freq
NDB:
360 OP

DVOR/DME
D115.200 KRA
N6749.2 E 2020.3

ILS RWY 21:
110.300 NQ

KIRUNA VOR/DME KIA WITHDRAWN.
17 APR 2002 1100 - PERM

WEF 18 APR 2002 IMPLEMENTATION OF NEW DVOR/DME KRA
REF AIP AIRAC AMDT 03/2002
18 APR 2002 0005 - PERM

 

top

 
 

IN- OCH UTPASSERINGSPUNKTER (VFR)/
ENTRY AND EXIT POINTS (VFR)
Name Frequency, Radial and distance Koordinater/Coordinates
Vuolos
Alta 
Taiga
Siska
Kaalas
Viscaria 
115.200  KRA, R 001, 10 NM
115.200  KRA, R 084, 6 NM
115.200  KRA, R 156, 7 NM
115.200  KRA, R 185, 11 NM
115.200  KRA, R 235, 8 NM
115.200  KRA, R 317, 6 NM
N 67°59'6''  E 020°24'7''
N 67°48'9''  E 020°35'6'
N 67°42'2''  E 020°24'8''
N 67°37'4''  E 020°14'7''
N 67°45'1''  E 020°02'1''
N 67°52'9''  E 020°09'4''

 
 
 
 

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


INNEHAVARE / OWNER
Licensed Instr AD
LFV/Swedish Civil Aviation Administration >>>
Kiruna Flygplats/Aerodrome 
Box 831 
SE - 981 28 Kiruna 
SWEDEN

 

CIVIL DRIFT/CIVIL OPERATOR
LFV/Swedish Civil Aviation Administration >>>
Kiruna Flygplats/Aerodrome 
Box 831 
SE - 981 28 Kiruna 
SWEDEN

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKTIG INFORMATION
 • Flygplatsen belägen inom fjällområdet. 
  REF GEN 1.5 och ENR 1.1.9
 • R 51 A, R 51 B och R 79 inom CTR 
 • Vid inflygning RWY 03 risk för förväxling 
  och landning Kalixfors flygfält ca 
  7 KM/3,5 NM SSW tröskel bana 03
 • Vid radiobortfall-VFR:
  1. SQUAWK 7600
  1. Inpassera CTR via ALTA-Holding APTAS på 2500 ft MSL till trafikvarvet.
  2. Blinka med landningsljusen och titta mot TWR efter optiska signaler.
 • IMPORTANT INFORMATION
 • Within MOUNTAINOUS AREA. 
  REF GEN 1.5 and ENR 1.1.9
 • R 51 A, R 51 B and R 79 within CTR 
 • CAUTION
  Military airfield (Kalixfors) aprx7 KM/3,5 NM SSW THR 03 
  may cause disturbances at approach to RWY 03.
 • Communication failure-VFR:
  1. SQUAWK 7600
  1. Enter CTR via ALTA-Holding APTAS at 2500 ft MSL to traffic circuit.
  2. Flash LDG-lights and watch TWR for optical signals.
 • top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  TELEFON / PHONE
  TWR/ATS:
  +46- (0)980 - 680 20

  ATS:
  Fax
  +46- (0)980 - 680 23

  Flygplatsen/Airport/AD:
  +46- (0)980 - 680 00 
  Fax 
  +46- (0)980 - 680 08
  Email:
  IATA: KRN
  AFS: ESNQZTZX
  TELEX: -
  AFTN: ESNQ
  SITA: KRNXXXX
  ICAO: ESNQ

  Flygplatschef/Airportmanager:
  +46- (0)980 - 680 01
  Email:
  tommy.pettersson@krn.lfv.se

   

  Färdplaneringsrum/
  Flightplanningroom:
  I terminalen/
  In terminal building

  MET AUTO:
  020 - 58 10 00

  MET:
  +46-(0)8 - 517 887 51

  Avsluta färdplan/
  Close of flightplan:
  +46- (0)8 - 797 63 33

  OBS/NOTE!
  Om ACC inte kan nås, avsluta färdplanen till närmaste ATS-enhet./
  If unable to reach ACC, close your flight plan with the nearest ATS unit.

  TULL/CUSTOM:
  Vx/Switchboard:
  +46- (0)771 - 52 05 20
  Samband
  +46- (0)8 - 40 50 250

  Polis/Police >>>
  +46- (0)980 - 744 00
  Fax
  +46- (0)980 - 744 05

  AD Admin
  +46- (0)980 - 680 00
  Fax 
  +46- (0)980 - 680 08

  GA Handling
  Ref AIP/SUP Notam

  Konferens/Conference
  +46- (0)980 - 680 00

  VIP
  +46- (0)980 - 680 00

  Kiruna FK/Flying Club
  +46- (0)980 - 828 88

  Kirunaflyg AB >>>
  +46- (0)980 - 202 50

  SAS >>>
  +46- (0)980 - 848 00

  Polarhelikopter >>>
  +46- (0)980 - 830 55

  Kiruna Flygutbildning >>> 
  +46- (0)70 - 595 53 57

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ÖPPETTIDER/
  OPERATIONAL HOURS
  ATS
  Ref AIP/SUP Notam

  TWR
  Mon - Fri
  Lö - Sö/Sat - Sun
  Ref AIP/SUP Notam
  Ref AIP/SUP Notam

  AIS/MET
  AIS Arlanda
  +46- (0)8 - 797 63 40
  H24

  AD Admin
  Mon -  Fri 0800-1540 LMT

  Custom and immigration
  Mon -  Fri
  Lö - Sö/Sat - Sun
  0700-1500 (0600-1400)
  ?

  Terminal
  Mon -  Fri
  Lö/Sat
  Sö/Sun
  05.45-22.45 LMT
  05.45-15.30 LMT
  12.00-22.45 LMT

  Bränsle/Fuel
  Ref AIP/SUP Notam Ref AIP/SUP Notam

  Handling, Security
  Ref AIP/SUP Notam

  Hangar space for visiting aircraft up to B747-400 

  Cargo 

  De-Icing: 
  Type 1 and 2, mobile unit 

  Repair facilities: 
  Limited

  Ref AIP/SUP Notam

  Restaurang/Restaurant
  M -F:
  Lör/Sat: 
  Sön/Sun:
  ? - ? LMT
  ? - ? LMT
  ? - ? LMT

   
   

   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  BRÄNSLE / FUEL
  SHELL Aviation
  Avgas 100 LL
  Jet A1

   
   
   
   
   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   

  OLJETYP / OILTYPES
  W80, W100, 100
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   

  AD category for fire fighting
  Cat 6
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   

  Customs and immigration
  Tullflygplats
  Custom airport

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

  BILUTHYRNING / CAR RENTAL
  Avis
  020 - 788 200
  +46- (0)980 - 130 80


  020 - 211 211
  +46- (0)980 - 190 00

  Europcar
  020 - 78 11 80
  +46- (0)980 - 807 59


  +46- (0)980 - 180 80
  +46- (0)980 - 180 49

   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  LOGI / HOTEL
  Kiruna Lappland Turistbyrå 
   +46- (0)980 - 188 80

  Scandic Hotel Ferrum
  +46- (0)980 - 186 00

  Hotell E10
  +46- (0)980 - 843 00

  ICEHOTEL >>>
  +46- (0)980 - 66 800

   
  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

  RESTAURANGER/RESTAURANTS
  I terminalen/In terminal building
  Restaurang Take-Off 
  +46- (0)980 - 152 22

  Övriga/Rest:
  Se under/see below
  LÄNKAR/LINKS

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   

  TAXI
  Flygtaxi
  020 - 97 97 97

  +46- (0)980 - 120 20
  +46- (0)980 - 140 00
  +46- (0)980 - 100 00

   
   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  FLYGBUSS/AIRPORTBUS
  Finns del av året
  Part of the year
  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   

  LÄNKAR / LINKS

  Kiruna Kommun >>>   
  Väder/Weather >>>  
  Webcamera LIVE 1 >>> Kiruna C (1)
  Webcamera LIVE 2 >>> Kiruna Mountains
  Webcamera LIVE 3 >>> Kiruna Mountains
  Webcamera LIVE 4 >>> Kiruna C (2)

   


   

  top
  Swedish Airports Home >>>
  Updated 2004-06-28
  All rights reserved © 1997 - 2004 Svenskaflygplatser.com/SFSA<