Ängelholm/Helsingborg
ESTA

IN&UT-passpunkt/Entry&Exit-points(VFR)
Innehavare/Owner
Viktig/Important info
Telefon/Phone
Öppet/Operat.hrs
Bränsle/Fuel
Oljetyp/Oiltypes

AD category for fire fighting

Customs and immigration
Biluthyrning/Car rental
Logi/Hotel
Restauranger/Restaurants
Taxi
Flygbuss/Airportbus
Länkar/Links
Swedish Airports Home
Ladda ner/Download AIP AD 2 ESTA

 

OBS! NOTE!
Konsultera NOTAM för senaste information

Consult NOTAMs for Latest Information

NOTAM?   NOTAM?  
  Klicka här >>>     Click here >>>  
   
Noteringar, restriktioner, och råd kan komma att Notices, restrictions, and advisories may change at
ändras när som helst utan föregående meddelande. any time and without notice.
Försök ej utföra någon flygoperation vare sig i det Do not attempt any operation whether in the National
nationella eller det internationella luftrummet utan att or in the International Airspace System without first

först ha erhållit och förstått en fullständig pre-flight

obtaining and understanding a thorough pre-flight

briefing. briefing.

Läge/Location
561728 N  125118 E
4 NM/7,4 KM N Ängelholm
Var 3.0º E 2015/+0,1 increasing

Längd/Length
RWY 14/32   1945 M
RWY 04/22   STÄNGD/CLOSED
Declared distances:  
RWY 14: RWY 32: RWY 04: CLOSED RWY 22: CLOSED
TORA
1945 M

TODA
1945 M

ASDA
1945 M

LDA
1945 M

TORA
1945 M

TODA
1945 M

ASDA
1945 M

LDA
1945 M

TORA
- M

TODA
- M
ASDA
- M

LDA
- M

TORA
-
M

TODA
- M
ASDA
- M

LDA
- M

Bredd/Width
RWY 14/32 45 M/131,2 FT
RWY 04/22 STÄNGD/CLOSED

TWY
Width        15 M
Surface     ASPH PCN 25
Strength    F/B/X/T

TO BE UPDATED

Höjd/Elev
AD ELEV:
6
0 FT/21 M ö h

ELEV and ALT in ft MSL:
289 FT

HGT in ft above AD ELEV:
(221)

Transition altitude TA
5000 MSL

Thr - elev
RWY 14: 60 FT
RWY 32: 52 FT
RWY 04:STÄNGD/CLOSED
RWY 22:STÄNGD/CLOSED

Thr-coordinates
THR 04: STÄNGD/CLOSED
THR 14: N 56º17'52.12 E 012º50'39.16
THR 22: STÄNGD/CLOSED
THR 32: N 56º17'06.60 E 012º51'57.17

FÄLTYTA / SURFACE
RWY 14/32 Asfalt/Asphalt
PCN 45
F/C/X/T

RWY 04/22 STÄNGD/CLOSED
PCN -

SNÖRÖJNING/SNOWCLEARANCE
JA/YES
BELYSNING / LIGHTS
14/32
01/19: PAPI
PAPI can be dimmed
 
14: 32:
APCH LGT Barette CL LEN 900 M LIH APCH SALS LEN 420 M LIH
THR GREEN THR GREEN
PAPI Left/3.25° PAPI Left/3.25°
TDZ/LGT NIL TDZ/LGT NIL
RWY Centre line NIL RWY Centre line NIL
RWY edge

2501/75 M, White, Caution zone, 600 M yellow, LIL/LIH

RWY edge 2500/75 M, White, Caution zone, 600 M yellow, LIL/LIH
RWY end RED RWY end RED
SWY LGT NIL SWY LGT NIL
OBST LIL
REMARKS No flash REMARKS

Electronic Flashing Approach System Lights

400-770 m from THR
04: 22:
APCH LGT NIL APCH NIL
THR NIL THR NIL
PAPI NIL PAPI NIL
TDZ/LGT NIL TDZ/LGT NIL
RWY Centre line NIL RWY Centre line NIL
RWY edge

NIL

RWY edge NIL
RWY end NIL RWY end NIL
SWY LGT NIL SWY LGT NIL
OBST NIL OBST LIL
REMARKS NIL REMARKS

NIL

 
TWY  
 
Edge and centre line lighting: Edge lights  
 
OBST  
Type of light and color LIL, RED  

Electronic Flashing Approach System Lights
(EFAS)
RWY 14 (1080m to 360 m before THR).

MILITARY EQUIPMENT
Arresting nets: beyonds ends of RWY 14/32.
Raised outside ATS ordinary hours.
Marking boards on both sides of ends and 600 m
before ends of RWY 14/32.

HINDER / OBSTACLE
Mast 6 NM SE flygplatsen/airport
2615 FT MSL
 

ATS Airspace Classification
TMA/CTR: Class C
Ref ENR 1.4
ES98

CTR:
GND - 1500 MSL TMA SECTOR ÄNGELHOLM,  l):
1500 MSL - FL 95 TMA SECTOR ÄNGELHOLM, m):
2500 MSL - FL 95

TMA SECTOR LJUNGBYHED, e):
1500 MSL - 2500 MSL

Type of traffic permitted (IFR/VFR)
IFR/VFR
Max RWY ref code: 4E

T/O and LDG limitations

1. Dagligen mellan 2100 och 0500 (2000-0400) får
flygplatsen inte trafikeras med flygplan certifierade
enligt ICAO Annex 16, Volume I, Part II, Chapter 2.

1. Daily between 2100-0500 (2000-0400) the
aerodrome must not be used by aircraft certificated in
accordance with ICAO Annex 16, Volume I, Part II,
Chapter 2.

2. Högervarv tillämpas när RWY 32 är i användning.
2. Right hand traffic circuit when RWY 32 is in use.
3. Upprepade instrumentinflygningar samt TGL tillåts
endast efter PPR och på följande tider:
MON-THU 0730-1900 (0630-1800)
FRI 0730-1600 (0630-1500)
SAT, SUN, HOL 0900-1600 (0800-1500)
3. Repeated instrument approaches and TGL accepted
endast efter PPR och pa toljande tider:
MON-THU 0730-1900 (0630-1800)
FRI 0730-1600 (0630-1500)
SAT, SUN, HOL 0900-1600 (0800-1500)
4. På parkeringsplats får APU användas endast när så
krävs för motorstart eller för reglering av kabinvärme.
APU får därvid inte startas tidigare än 15 min före
beräknad tid för taxning.
4. On parking stand APU shall not be operated unless
required for engine start or adjustment of cabin heat. In no
case APU may be started earlier than 15 min before
estimated time for taxiing.

To be updated
Landningsavgift/Landing fee
Ja/Yes
-
- ---

ATS unit call sign

Ängelholm tower
Ängelholm control

Language(s)

Swedish/English

Radio Frekv./Radio Freq

Ängelholm TWR/ATS:
127.100 MHz

Ängelholm CTRL:
132.450 MHz

 
 

Nav.Frekv.Freq

NDB:
370,5 LB 
417 AH 

ILS RWY 14: 
111.30 DB

 

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN- OCH UTPASSERINGSPUNKTER (VFR)/
ENTRY AND EXIT POINTS (VFR)

Name Frequency, Radial and distance Koordinater/Coordinates
Torekov
Farhult
Varalöv
Karup
Västersjön
D 116.2  SVD, R 003, D 15
D 116.2  SVD, R 059, D   7
D 116.2  SVD, R 081, D 10
D 116.2  SVD, R 039, D 20
D 116.2  SVD, R 061, D 19
N 56°25'5''  E 012°36'7''
N 56°13'6''  E 012°45'3''
N 56°11'5''  E 012°51'7''
N 56°25'3''  E 012°58'0''
N 56°19'0''  E 013°04'5''
 

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNEHAVARE / OWNER
Licensed Instr AD
Ängelholms Flygplats AB
Margretetorpsvägen 445
SE-262 91 ÄNGELHOLM
SWEDEN
INNEHAVARE / OWNER
Licensed Instr AD
Ängelholms Flygplats AB
Margretetorpsvägen 445
SE-262 91 ÄNGELHOLM
SWEDEN

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKTIG INFORMATION
 1. PPR:  
  Ej under trafikledningens öppettider 
  PPR obligatorisk för IFR skolning och flygträning
  vid alla tidpunkter.
 2. Högervarv tillämpas när RWY 32 är i användning.
 3. MINSKNING AV BULLERSTÖRNING
  Över de centrala delarna av Ängelholm bör luftfartyg
  inte framföras på lägre höjd än 2000 ft AMSL utom då så är
  nödvandigt i samband med start och landning.
 4. VÄNTLÄGE: 
  NORTH:
  Hold at Hjärnarps church, NE of point 561903N 0125338E  

SOUTH: 
Hold W camping ground SW of point 561550N 0124851E

IMPORTANT INFORMATION
 1. PPR:  
  Outside TWR hours
  PPR compulsory to IFR school and training 
  flights at all times.
 2. Right hand traffic circuit when RWY 32 is in use
 3. NOISE ABATEMENT PROCEDURES
  Over the central parts of Angel holm aircraft should not be operated below 2000 ft AMSL except when necessary for take-off or landing.
 4. HOLDING:
  NORTH:
  Hold at Hjärnarps church, NE of point 561903N 0125338E  

SOUTH: 
Hold W camping ground SW of point 561550N 0124851E

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEFON / PHONE
TWR/ATS:
+46- (0)431 - 202 14
+46- (0)431 - 48 45 50
Fax
+46- (0)431 - 48 45 55
IATA: AGH
AFS: ESTAZTZX
TELEX: 71201
AFTN: ESDB
SITA: AGHKLSK
ICAO: ESTA

LFVs Ramptjänstkontor/Rampoffice 
/Tankningstjänst

+46-(0)431 - 484 515 
Fax 
+46-(0)431 - 484 516 

Flygplatsen/Airport/AD :
+46- (0)431 - 484 500
Fax 
+46- (0)431 - 484 505
Email:
info@angelholmhelsingborgairport.se

Flygplatschef/Airportmanager:
Christian Ziese
+46- (0)708 - 687060
Email: christian.ziese@angelholmhelsingborgairport.se

Färdplaneringsrum/
Flightplanningroom:
I terminalen/
In terminal building:
+46 - (0)431 - ?

MET AUTO:
020 - 58 10 00 MET: 
+46-(0)431 - 856 76 
+46-(0)431 - 856 77 Avsluta färdplan/
Close of flightplan:
+46- (0)40 - 613 15 15 TULL/CUSTOM:
Vx/Switchboard:
+46- (0)771 - 52 05 20
Samband
+46- (0)8 - 40 50 250 Polis/Police:
+46- (0)431 - 44 72 00

AD Admin
+46- (0)431 - 484 500
Fax 
+46- (0)431 - 484 510

LFV, information 
NIL

Handling
Additional info, contact the Operative Coordinator at the Airport

+46- (0)431 - 484 520
Email: ok@angelholmhelsingborgairport.se

Konferens/Conference
NIL

VIP
NIL

Restaurang/Catering Café "Take Off"
+46- (0)431 - 205 94
Mobil: 0706-091 615
Fax: 0431-205 95 

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖPPETTIDER/
OPERATIONAL HOURS
ATS
Ref AIP/SUP Notam
 
TWR
Ref AIP/SUP Notam
 
AFIS
NIL
 
AIS/MET
AIS Arlanda
H24
+46- (0)8 - 797 63 40
 
AD
Mon-Sun : H24
 

 

AD Admin
Mon-Fri : Ref AIP/SUP Notam
Lör/Sat: Ref AIP/SUP Notam
Sön/Sun: Ref AIP/SUP Notam
Helgdagar/Holidays: Ref AIP/SUP Notam
 
Custom and immigration
Mon-Fri: Ref AIP/SUP Notam
Lör/Sat: Ref AIP/SUP Notam
Sön/Sun: Ref AIP/SUP Notam
Helgdagar/Holidays: Ref AIP/SUP Notam

Terminal
Kontakta flygplatsen informationsdisk
Contact airport information desk
 
Bränsle/Fuel
Ref AIP/SUP Notam
 
Handling,Security,De-Icing
O/R
 
Restaurang/Restaurant
Kontakta flygplatsen informationsdisk
Contact airport information desk
 
 
 
 

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flight Planning facilities

 • Flight Planning room located on apron W. Follow C - signs
top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuel
AirBP
AIR BP - Jet A1, AVGAS 100 LL
+46-(0)431 - 4845 15
top


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLJETYP / OILTYPES Types normally used 

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De-icing facilities

 • Mobile unit:Vestergaard my
 • Fluid types: Clariant Safewing MPI 1938 ECO Clariant Safewing MPII Flight (100%)
top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD category for fire fighting
Cat 6
For commercial traffic exceeding 2500 kg MTOW 180sec, other traffic 8 min.

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Customs and immigration
Tullflygplats
Custom airport
 

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILUTHYRNING / CAR RENTAL
AVIS
020 - 788 200
+46-(0)431 - 241 75

HERTZ
020 - 211 211
+46-(0)431 - 242 70
Europcar
020 - 78 11 80
+46-(0)431 - 242 55

020 - 34 00 02
+46- (0)421 - 13 66 90

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGI / HOTEL

Margretetorps Gästgifvaregård >>>
+46-(0)431 - 45 44 50 
(ca 5 km från flygplatsen) 

Riverside Hotel
+46-(0)431 - 41 10 02   

Amadeus Hotel 
+46-(0)431 - 822 302
 

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURANGER/RESTAURANTS Café Take Off 
I terminalen/In terminal building
+46- (0)431 - 205 94
Fax
+46- (0)431 - 205 95
Mobil
+46-(0)708 - 91615
Övriga/Rest:
Se under/see below
LÄNKAR/LINKS

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXI Flygtaxi >>>
020 - 97 97 97
Taxi Ängelholm 
+46-(0)431 - 171 70

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLYGBUSS/AIRPORTBUS
Flygbuss >>>
0771 - 77 77 77

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÄNKAR / LINKS

Ängelholms kommun >>>
Båstad Sweden >>>

 

 

top
Swedish Airports Home >>>
Updated 2015-05-02
All rights reserved © 1997 - 2016 Svenska Flygplatser/SFSA